Наши цены

Специальные Предложения

Регистрация JDG
0
При оплате 3ех месяцев бухгалтерских услуг
JDG Бухгалтерия
220/мес
Пакет включает до 5 фактур в месяц (netto)
Виртуальный Офис
120/мес
Виртуальный офис в Гданьске (netto)

Price-list

!!! SPECJALNE OFERTY / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! TERMIN СРОКИ CENA / ЦЕНА
NETTO
Paket «JDG EXPRESS» tylko dla JDG przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 10 szt. / mies. miesięcznie
220 zł
Пакет «JDG EXPRESS» при количестве бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 10 шт. / месяц ежемесячно
Bezpłatna rejestracja JDG (zdalnie on-line) po przedpłacie 3 miesięcznego pakietu «JDG EXPRESS»*. Regularna cena usługi — 700 zł netto. 1-7 dni
0 zł*
Бесплатная регистрация JDG (удалённо on-line) при предоплате 3ех месяцев пакета»JDG EXPRESS»*. Регулярная цена услуги — 700 зл нетто. 1-7 дней
Wirtualny adres z obsługą pocztową miesięcznie
120 zł
Предоставление виртуального адреса с почтовым сопровождением ежемесячно
REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI / РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ TERMIN СРОКИ CENA / ЦЕНА
NETTO
Rejestracja Jednoosobowej Działalności Gospodarczej (JDG) zdalnie on-line, incl. konsultacje w zakresie wyboru kodów działalności i systemu podatkowego. 1-7 dni
700 zł
Регистрация Индивидуального Предпринимателя (JDG, ИП, ФОП, B2B… ) удалённо on-line, вкл. консультацию по выбору кодов деятельности и системы налогообложения 1-7 дней
Rejestracja Spółki z o. o. w Polsce :
— konsultacje dotyczące wszystkich niuansów prowadzenia Sp. z o.o. — doradztwo w zakresie podziału udziałów, kapitału zakładowego, optymalnego składu członków zarządu
— dobór odpowiednich kodów działalności PKD — dobór i weryfikacja skutecznej i niepowtarzalnej nazwy — wstępna rejestracja Spółki (portal S24)
1-14 dni
od 1500 zł
Регистрация компании ООО в Польше: — консультации обо всех нюансах содержания ООО
— консультация по делению долей, уставному капиталу, оптимальному составу членов правления; — подбор соответствующих кодов деятельности PKD — подбор и проверка эффективного и уникального названия
— первоначальная регистрация компании (портал S24)
1-14 дней
Zapewnienie menedżera dla firmy. Na umowę o pracę lub Firmę usługową. (konkretne obowiązki i działania są opisane w umowie) miesięcznie
od 2000 zł
Предоставление управляющего для фирмы. По трудовому договору или обслуживающая компания. (конкретные обязанности и действия описываются в договоре) ежемесячно
USŁUGI KSIĘGOWE / БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ TERMIN СРОКИ CENA / ЦЕНА
NETTO
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 25 szt./mies. miesięcznie
625 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 25 шт./мес. ежемесячно
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 50 szt./mies. miesięcznie
1100 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 50 шт./мес. ежемесячно
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 75 szt./mies. miesięcznie
1575 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 75 шт./мес. ежемесячно
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 100 szt./mies. miesięcznie
2000 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 100 шт./мес. ежемесячно
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 150 szt./mies. miesięcznie
2700 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 150 шт./мес. ежемесячно
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 200 szt./mies. miesięcznie
3200 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 200 шт./мес. ежемесячно
przy ilości dokumentów księgowych (faktur, operacji na wyciągach bankowych i innych dowodów księgowych) do 300 szt./mies. miesięcznie
4100 zł
на количество бухгалтерских документов (счетов-фактур, банковских выписок и других учетных документов) до 300 шт./мес. ежемесячно
Obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS pracowników (za 1 pracownika) 1-30 dni
70 zł
Услуги по управлению персоналом и заработной платой (на 1 сотрудника) 1-30 дней
Dodatkowe usługi / Дополнительные услуги
Roczne sprawozdanie finansowe – kwota średniomiesięcznej obsługi księgowej, ale nie mniej niż 1-30 dni
1500 zł
Годовые отчеты — сумма среднемесячной бухгалтерской услуги, но не менее 1-30 дней
Wystawienie faktur w imieniu klienta 1-30 dni
25 zł
Создание фактур от имени клиента (за 1 единицу) 1-30 дней
Sporządzenie i złożenie deklaracji PPC 1-30 dni
150 zł
Подготовка и представление декларации PPC 1-30 дней
Sporzadzenie deklaracji do GUS (SP-3, F-01, DNU) 1-30 dni
350 zł
Подготовка деклараций для GUS (SP-3, F-01, DNU) 1-30 дней
Sporzadzenie deklaracji do GUS (Z-06) 1-30 dni
200 zł
Подготовка деклараций для GUS (Z-06) 1-30 дней
Rozliczenie miesięczne PPK 1-30 dni
50 zł
Ежемесячный расчёт PPK 1-30 дней
Sporządzenie uchwał do rocznego sprawozdania finansowego 1-30 dni
400 zł
Составление резолюций к годовому финансовому отчету 1-30 дней
Sporzadzenie i złożenie deklaracji DT-1 1-30 dni
250 zł
Подготовка и подача деклараций DT-1 1-30 дней
Zaświadczenia z US, CFR-1 1-30 dni
250 zł
Справки с Налоговой инспекции, CFR-1 1-30 дней
Aktualizacja NIP-8 1-30 dni
150 zł
Актуализация NIP-8 1-30 дней
Rejestracja do Vat i przywrócenie do VAT 1-30 dni
350 zł
Регистрация VAT и восстановление VAT 1-30 дней
Zaświadczenia do banku 1-30 dni
250 zł
Подготовка финансовых документов/заявлений для банка 1-30 дней
Reprezentacja przed US, PIP, ZUS, Strażą Graniczną 1-30 dni
od 550 zł
Представительство перед Налоговой, Инспекцией труда,ЗУС, Пограничной службой 1-30 дней
Przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki 1-30 dni
od 350 zł
Подготовка баланса и отчета о прибыли и убытках компании 1-30 дней
Roczna deklaracja PIT-37 lub PIT-36 1-30 dni
od 250 zł
Годовая декларация PIT-37 и PIT-36 1-30 дней
Złożenie sprawozdania do KRS 1-30 dni
300 zł
Подача отчета в KRS 1-30 дней
Audyt poprzedniej księgowości 1-30 dni
od 1000 zł
Аудит предыдушей бухгалтерии 1-30 дней
Wysyłka zaległych deklaracji 1-30 dni
150 zł
Отправка просроченных деклараций 1-30 дней
Wystawienie kw/kp, wprowadzenie poleceń zapłaty w banku faktur klienta, wystawienie (pakiet do 20 dokumentów) 1-30 dni
250 zł
Выставление KW/KP, подготовка банковских платежных поручений, выставление фактур (пакет до 20 документов) 1-30 дней
Korekta deklaracji VAT z winy klienta 1-30 dni
150 zł
Корректировка декларации НДС по вине Заказчика 1-30 дней
Korekta faktur (kody GTU) 1-30 dni
od 150 zł
Исправление фактур (коды GTU) 1-30 дней
Korekty list płac / deklaracji ZUS 1-30 dni
150 zł
Исправление платежной ведомости, декларации ZUS 1-30 дней
PFRON 1-30 dni
350 zł
Государственный фонд реабилитации инвалидов 1-30 дней
Dodatkowa lista płac 1-30 dni
350 zł
Дополнительный список заработной платы 1-30 дней
Powtórne sporządzenie kompletu dokumentów na usługi księgowe 1-30 dni
250 zł
Переработка набора документов для бухгалтерских услуг 1-30 дней
Opracowanie dokumentów oraz sporządzenie protokołu przekazania dokumentów 1-30 dni
350 zł
Подготовка документов и протокола о передаче документов 1-30 дней
Sporządzenie Polityki Rachunkowości / Regulaminu Pracy / Wynagrodzeń 1-30 dni
od 1000 zł
Составление Политики бух. учёта / вознаграждения / труда 1-30 дней
Wykonywanie kopii i skanów dokumentów (za 1 arkusz A4) 1-30 dni
0,50 zł
Копирование и сканирование документов (за лист А4) 1-30 дней
Pogodzinna opłata pracy księgowej/kadrowej — 250 zł 1 godzina
250 zł
Почасовая оплата специалиста по бухгалтерии/кадрам 1 час
Obsługa prawna 1 godzina
450 zł
Юридическое обслуживание 1 час
Wały Piastowskie 1/813, Gdańsk, PL
+48 728 479 763
info@legaltaxlevel.pl

Подписывайтесь:

Звонки могут записываться в целях улучшения качества обслуживания.

Copyright © LegalTaxLevel 2023